Coaching in organisaties

“Als organisatie wil je graag flexibele zelfbewuste medewerkers, die in staat zijn eigen keuzes te maken, die boven zichzelf weten uit te stijgen en niet bang zijn om in het diepe te springen.”

Effectieve en vitale medewerkers

Merk je dat de medewerkers en teams in je organisatie niet goed of voldoende presteren? Zijn er conflicten op de werkvloer? Heb je medewerker die vermoeid, futloos of weinig gemotiveerd lijken?

Grote kans dat deze medewerkers niet bezig zijn met de dingen waar ze energie van krijgen. Misschien zitten ze in de verkeerde functie en worden ze niet aangesproken op hun kennis en kwaliteiten. Misschien werken ze in een omgeving die niet aansluit bij hun eigen waarden. Misschien voelen ze zich niet gezien of gewaardeerd. Mogelijk voelen ze geen vrijheid ( meer ) om keuzes te maken. Of is er een verandertraject binnen je organisatie waardoor medewerkers zich onzeker of angstig voelen. Zitten ze vast in het idee geen keuzes te hebben of zijn ze bang hun baan te verliezen. Gevolg hiervan is dat veel energie verloren gaat in het bieden van weerstand aan de situatie waarin ze zich bevinden.

Het gedrag van medewerkers in deze situatie trekt een grote wissel op leidinggevenden en organisatie. Medewerkers vallen uit met stressgerelateerde klachten of schieten in de weerstand waardoor de motivatie daalt, in elk geval heeft het ongunstige invloed op het resultaat en de relatie. Het kan ook zijn dat je medewerkers hebt die gedrag vertonen dat niet bij de organisatie en de gewenste cultuur past. Dat medewerkers niet aan te spreken zijn op hun gedrag door leidinggevenden. Ook dan verlies je als leidinggevende veel tijd en energie aan het bijsturen van gedrag waarbij het gewenste resultaat uitblijft.

De coach als oplossing

Als coach ben ik in staat om medewerkers te helpen gedragspatronen, overtuigingen, gevoelens en het effect daarvan op de omgeving te onderzoeken door een spiegel voor te houden en in ommige gevallen letterlijk te confronteren met het resultaat van hun eigen gedrag. Dit nodigt medewerkers uit om zich bewust te worden van hun gedrag en waar dit gedrag vandaan komt. Daarnaast help ik ze te ontdekken wat hen drijft en wat ze belangrijk vinden. Waar zit energie en bezieling en waar liggen wensen, ambitie en dromen. Mijn stijl van coachen is positief gericht op wensen van vandaag of in de toekomst. Het geeft energie en brengt medewerkers in een positieve flow, gericht op het vinden van zelfvertrouwen en daadkracht zodat ze de vrijheid voelen om vanuit zichzelf keuzes te maken en in actie te komen. Meer info over mijn stijl en werkwijze vind je hier.

Wat heb ik te bieden

 • Echte Aandacht voor de medewerkers en hun belevingswereld
 • Ondersteunend waar het nodig is.
 • Uitdagend en Confronterend waar het kan.
 • Echt Resultaat fundamentele verandering vanuit de kern die blijvend is.
 • Positieve Energie die helpend werkt.
 • Plezier door het gebruik van creatieve werkvormen, humor en lichtheid.

Resultaat

 • Medewerkers krijgen zicht op de belemmeringen waarop zij vastlopen.
 • Medewerkers voelen ruimte om te keuzes te maken die leiden tot meer arbeidsplezier.
 • Medewerkers zijn in staat om hun weerstand om te zetten in motivatie en acties vanuit eigen keuzes.
 • Medewerkers voelen zich energieker en meer in balans.
 • Medewerkers zijn in staat tot ander gedrag vanuit een fundamentele verandering op mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

 

Klik hier voor een gratis kennismakingsgesprek

 

Of neem contact op via het contactformulier.