Teambuilding

Waarom teambuilding voor jouw team?

Verloopt de samenwerking niet lekker of effectief? Heb je net nieuwe teams gevormd die elkaar beter moeten leren kennen? Heeft je team geen heldere doelstellingen of is het niet duidelijk hoe rollen en taken zijn verdeeld? Zijn er conflicten binnen je team?

Teambuilding heeft als doel om een groep samengestelde individuen samen te smeden tot één geheel. Een goed team heeft heldere doelstellingen en draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is verbinding, wederzijds respect en vertrouwen, er worden duidelijke afspraken gemaakt over taken en het team is in staat om elkaar feedback te geven op inhoud en gedrag. Het samenspel van het team stijgt uit boven de kwaliteit van het individu.

In een teambuildingsdag kunnen teamleden elkaar beter leren en kennen en dus begrijpen. Het team kan bezig gaan met het verdelen van rollen en taken, het maken van een teamontwikkelplan, de onderlinge communicatie of het leren geven van feedback.

Wat heb ik te bieden

  • Echte aandacht voor het team en de individuele teamleden.
  • Scherp waarnemingsvermogen t.a.v. de aanwezige dynamiek en groepsprocessen.
  • Positieve energie, dit creëert ook positieve energie in de groep.
  • Creatieve werkvormen aangepast aan wat het team nodig heeft.
  • Plezier samen
  • Confronterend en Uitdagend waar het kan.

Resultaat

Het team voelt zich meer verbonden met elkaar.
Het team is in staat om effectiever samen te werken.
De specifieke vooraf afgesproken resultaatdoelstelling van het team wordt behaald.

Werkwijze

Wanneer je een aanvraag doet voor een teambuildingsdag vindt er een gratis en vrijblijvend gesprek plaats tussen mij en een vertegenwoordiger van de organisatie en een vertegenwoordiging van het team. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in de problematiek en of wensen t.a.v. de samenwerking binnen het team.

Op basis van het gesprek maak ik een voorstel voor de teambuildingsdag waarin de resultaatdoelstellingen, de datum, de locatie, het globale programma en de kosten beschreven worden. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de organisatie.

Vraag een offerte aan via het contactformulier