Verandertrajecten

Teamcoaching in verandertrajecten

Heb jij teams die vastlopen in je organisatie?
Wanneer een team met verandering te maken krijgt wordt er veel van ze gevraagd. Er wordt van ze verwacht dat ze gewoon het werk blijven doen met de kwaliteit die men gewend is en tegelijkertijd moet alles anders. Er worden extra of andere taken van ze gevraagd. Waar voorheen de leidinggevende verantwoordelijkheid nam voor de resultaten wordt nu het team ineens aangesproken op het realiseren ervan. De bedoeling is dat het team verantwoordelijkheid neemt maar in plaats daarvan vertonen ze slachtoffergedrag, klagen ze over werkdruk, gaat het ziekteverzuim omhoog en de kwaliteit naar beneden.

Als begeleider van teams richt ik me op het blootleggen van angsten, onzekerheden en belemmerende patronen en creëer ik ruimte voor het team om een bewuste keuze te maken vanuit wie zij willen zijn als team. Geen enkel team kiest er bewust voor om niet mee te gaan in een verandering. Daarnaast help ik ze om inzicht te krijgen in de dingen die ze nodig hebben om wel mee te kunnen in de verandering en het formuleren hiervan richting leidinggevende.

Wat mag je van mij verwachten

  • Echte Aandacht voor het team en de individuen.
  • Ondersteunend wanneer dat nodig is.
  • Uitdagend en Confronterend waar het kan.
  • Resultaatgerichtheid.
  • Positieve energie die helpend werkt.
  • Plezier door het gebruik van creatieve werkvormen, humor en lichtheid.

Resultaat

  • Het team is zich bewust van angsten, onzekerheden en belemmerende patronen.
  • Het team voelt ruimte om in beweging te komen.
  • Het team heeft inzicht in wat zij nodig hebben en kan dit verwoorden richting leidinggevende en organisatie.

Werkwijze

Ik werk met verschillende methodieken, aangepast op wat het team nodig heeft om tot resultaat te komen. In de sessies besteed ik uitgebreid aandacht aan het waarom van de verandering, het beoogde resultaat van de verandering en de wijze waarop er vorm gegeven wordt aan de verandering. Door scherp waar te nemen tijdens de sessies die maximaal een halve dag duren weet ik in te spelen op wat de teamleden nodig hebben om bewustwording tot stand te brengen. Doordat ik een veilige omgeving creëer waar ieder mag zijn wie die is weet ik snel vertrouwen te winnen, daarnaast creëer ik ruimte op mentaal, fysiek en emotioneel vlak waardoor het team kan zien dat het keuzes kan maken. Waar nodig heb ik aandacht voor persoonlijke ontwikkelvraagstukken van individuele teamleden.

  Klik hier voor direct contact