Visie en werkwijze

Als coach heb ik ervaren dat de meeste mensen vastlopen in ongeveer dezelfde thema’s, die in mijn visie de drie pijlers vormen voor het ervaren van succes en geluk.
Deze drie pijlers zijn tevens de waardes die consequent terug komen in mijn leven en werk.
Mijn visie is ontstaan door de ervaringen die ik heb opgedaan met het begeleiden en coachen van mensen die vastliepen.Het vastlopen kwam in bijna alle gevallen doordat gedrag, functie, handelen en activiteiten niet voortkwamen uit de dingen die mensen wilden of die mensen belangrijk vonden.
Mensen waren raakten zichzelf kwijt in de dingen die ze deden. De drie pijlers, Authenticiteit, zingeving en vrijheid vormen in mijn visie de basis voor succes en geluk in leven en werk.

 3 Pijlers

Pijler 1, authenticiteit

gaat over het kennen van jezelf, weten wie je bent en acceptatie daarvan.
Jezelf kunnen en durven zijn en dit als uitgangspunt nemen voor de dingen die je wilt en die je doet?

Pijler 2, zingeving

Zingeving gaat over de dingen die je letterlijk zin geven. Wat wil je? Waar wil je een bijdrage aan leveren? Wordt je gewaardeerd, waardeer je jezelf, ben je van toegevoegde waarde voor jezelf, je omgeving, de maatschappij. Welk hoger doel streef je na?

Pijler 3, vrijheid

Voel jij je vrij in je hoofd en in je hart? durf je te kiezen voor wat je wilt?Hoe onafhankelijk ben je in de keuzes die je maakt en draag je verantwoordelijkheid voor die keuzes? Wat ziet je omgeving, je uitstraling, je gedrag?


Wanneer de drie pijlers in evenwicht zijn, leidt wie je bent tot wat je wilt en tot de keuzes die je maakt. De keuzes die je maakt leiden tot acties of activiteiten, dingen die je doet. In deze situatie kom je het best tot je recht , wordt je het meest gezien en voel je het meest tevreden en gelukkig in zowel werk als persoonlijk leven.

Ik coach op basis van mijn visie en gebruik het model om helder te krijgen waarin je vastloopt. Wil je eerst zelf aan de slag check dan mijn

werkboek voor persoonlijke groei waarin ik dieper inga op dit model en hoe het jou kan helpen in jouw eigen ontwikkeling.

Meer weten?

Klik hier voor een gratis kennismakingsgesprek