Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

People 2 Move  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van People 2 Move , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan People 2 Move  verstrekt. People 2 Move  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
–  Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– UW IP adres

Waarom People 2 Move die gegevens nodig heeft.

People 2 Move  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per email of per post contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of om afspraken te maken ten behoeve van het uitvoeren van dienstverlening.
Daarnaast kan People 2 Move  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang people 2 move de gegevens bewaart.

People 2 Move  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.

People 2 Move  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van People 2 Move  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. People 2 Move  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@people2move.nl . People 2 Move  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

People 2 Move  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van People 2 Move  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door People 2 Move  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met People 2 Move  op via info@people2move.nl www.people2move.nl  is een website van People 2 Move .

People 2 Move  is als volgt te bereiken:

Postadres: Deventerweg 149, 7203 AG, Zutphen
Vestigingsadres: Deventerweg 149, 7203 AG, Zutphen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65249364
Telefoon: 06 51813571
E-mailadres: info@people2move.nl