Vertrouwen leidt tot succes.

6 juni 2024

4 minuten leestijd
Ik hoor het mezelf vaak zeggen, tegen mijn klanten, tegen mijn kinderen. Als jij gelooft dat het kan, dan lukt het. Vervolgens zijn we heel goed in het aandragen van redenen waarom we het risico lopen dat het niet lukt. En dus beginnen we er niet aan, noemen we onszelf een realist en komen we niet in actie. Een logisch gevolg daarvan is dat het succes niet bereikt wordt. Gedachten worden woorden, woorden worden daden en voordat je het in de gaten hebt denken we dat dan maar tevreden moeten zijn met wat we wel kunnen.

Er is niets mis met tevredenheid.

Want zeg nu zelf, is het prettig met mensen te praten die nooit tevreden zijn met wat ze hebben of kunnen, die altijd op zoek zijn naar meer en beter. Die geen enkel moment stil staan bij wat ze al bereikt hebben? Laten we zeggen dat ik het jammer vind wanneer mensen voorbij razen aan wat ze wel hebben gerealiseerd met de blik op vooruit, denkend dat daar het grote geluk en succes ligt te wachten. De waarheid is dat het je helpt om stil te staan bij wat je nu hebt gerealiseerd. Vooral ook hoe je daar bent gekomen en wat je daarvoor gedaan hebt. Wat heeft je daar gebracht? Het antwoord op die vraag helpt je ook verder.

Iedereen heeft leren fietsen.

Ook jij! En kun jij je überhaupt nog herinneren dat je niet kon fietsen? Heb je leren fietsen door te denken dat je het niet kon? Ik vermoed van niet. Het is meer waarschijnlijk dat je gedacht hebt dat je het wel zou moeten kunnen, dat je gekeken hebt hoe het ongeveer moest en dat je daarna bent gaan oefenen. Toch? Je bent een paar keer gevallen, dat deed een beetje pijn, maar je bent weer opgestapt. Je bent aangemoedigd en bemoedigend toegesproken en je pijn werd verzacht met een snoepje of een kus of een knuffel. Maar het belangrijkste van alles is dat je bij iedere keer dat je weer opstapte merkte dat het beter ging en dat je vertrouwen toenam. Vallen doet pijn. Maar vertel eens eerlijk. Welke pijn was het ergst, die van het vallen zelf of die van het besef dat het je nog niet lukte? En toch heb je leren fietsen.

De werking van ons brein.

Ons brein bestaat uit een onbewust en een bewust brein. Voor diegene die net nog dacht dat hij of zij heel bewust bezig was. 95% van ons handelen wordt gestuurd door ons onbewust brein. Slechts 5 % is bewust. En dat is maar goed ook. In het onbewust brein ligt allerlei informatie opgeslagen uit eerdere ervaringen. Die informatie wordt gebruikt om niet, bij ieder handeling die je doet, na te hoeven denken. Wanneer wij dingen leren op school zoals rekenen, schrijven en taal, dan worden deze geautomatiseerd in het bewuste brein en vervolgens weggeschreven in het onbewuste brein. Zo gaat het ook met leren fietsen. Vandaar dat fietsen nu een automatisch handeling is en je niet meer weet hoe het was om niet te kunnen fietsen.

Negatieve ervaringen en gedachtes.

Die worden ook opgeslagen in ons onbewuste brein. Alle keren dat iets niet lukt, en je moe wordt van al het oefenen, of niet langer de pijn van het vallen kunt verdragen, leer je dat je er niet op kan vertrouwen dat oefenen tot succes leidt. En onbewust zijn we ingesteld op het vermijden van pijn en negatieve ervaringen en het verkrijgen van plezier. Dit maakt het voor ons mensen moeilijk om iets te doen waarvan we niet zeker weten dat het ons plezier verschaft en geen pijn of nare ervaring oplevert.

Van bewust wantrouwen naar onbewust vertrouwen.

Wanneer we iets moeilijk vinden of niet zeker weten dat het lukt diepen wij alle negatieve ervaringen op uit ons onbewust brein en brengen deze naar ons bewuste brein om argumenten te bedenken waarom iets niet kan. Dit komt voort uit onze onbewuste behoefte om pijn en negatieve ervaringen te vermijden. Maar stel nu dat je onbewuste positieve ervaringen naar je bewuste brein brengt. Bv , je hebt ook leren fietsen, ondanks het feit dat je gevallen bent. Breng hetgeen je geholpen heeft naar je bewuste brein. Denk aan het geen je wilt bereiken, heb daar positieve gedachten over. Praat tegen jezelf, bemoedig jezelf, wees lief voor jezelf, geef jezelf vertrouwen. Gedachten worden woorden, worden acties en acties leiden tot resultaat. En als je dat vaak genoeg doet schrijf je bewust vertrouwen weg naar je onbewust brein. En waar zou dat allemaal niet toe kunnen leiden?

Vertrouwen brengt je verder.

Ik heb net uitgelegd waarom het zo moeilijk is om vertrouwen te hebben. Maar als het je lukt jezelf niet in de weg te zitten met alle negatieve ervaringen en gedachtes die je over jezelf hebt dan kom je echt ver. Dan komt er een moment dat jij jezelf tegen een ander hoort zeggen, Ik heb dat nog nooit gedaan maar ik vertrouw erop dat ik het kan. En wat ik nu nog niet kan leer ik door het gewoon te doen. Het is net als leren fietsen, oefening baart kunst en vertrouwen leidt tot succes.

Kom in beweging!

Bianca van People 2 Move

Met mij haal je een enthousiast, prikkelend en uitdagend mens in huis. Op respectvolle wijze, en met humor, hanteer ik een confronterende stijl die uitnodigt tot bewustwording en verandering.

Ik hoop de wereld nog meer kleur te geven door jou te helpen jezelf te zijn: authentiek, vol zin en vrij.

Samen met mijn team help ik jouw talent en leiderschap te ontwikkelen.

Quotes van anderen

"Bianca inspireert en motiveert. Ze steunt als het nodig is, maar daagt uit wanneer het kan." J.B.

Bianca is een coach met zeer veel aandacht voor de menselijke maat en voor wat bij je persoonlijkheid past." E.B.

"Bianca is met haar passie, gedrevenheid, flair, nuchterheid en humor de ideale coach om Regie te nemen en te houden op je carrière of je leven." D.K

Share This