Jij moet veranderen!

30 september 2019

3 minuten leestijd

Laatst zat ik in een gesprek met een leidinggevende en een medewerker. De aanleiding van dit gesprek was een verzoek van de leidinggevende aan de medewerker om zich te laten coachen. Omdat er nogal veel verschil leek te zijn in beider visie op wat er zou moeten veranderen en de medewerker eigenlijk van mening was dat hij niet gecoacht hoefde te worden, stelde ik voor om met elkaar helder te krijgen wat er nu eigenlijk zou moeten veranderen.

Iedereen heeft zijn eigen waarheid.

In dit geval was er ook een groot verschil in hoe beiden aan keken tegen hetgeen dat leidde tot het verzoek van de leidinggevende aan de medewerker. Ieder heeft zijn eigen bril op met een mooi woord selectieve perceptie. Deze bril zorgt ervoor dat je focus ligt op hetgeen je wilt zien of verwacht te zien, hetgeen dat je bevestigd in wat je toch eigenlijk al denkt of vindt. En er is dan nog maar weinig ruimte om eens door de bril van de ander te kijken.

De waarheid.

Feitelijk hebben beide gelijk, door hun eigen bril bekeken. Toch is de blik van de één bepalender dan de blik van de ander. Dit heeft te maken met de rol en/of positie die iemand heeft. De leidinggevende heeft in dit geval de positie die het meest bepalend is. Net als de ouderpositie ten opzichte van het kind, ik hoor mezelf wel eens zeggen “Omdat ik het zeg”, wanneer mijn kind vraagt waarom het iets moet doen wat het niet wil. Hetzelfde geldt voor de leerkracht en het kind. De leerkracht kan het kind uit de klas sturen, andersom kan niet. De leidinggevende is in het voordeel, terwijl de zienswijze van de medewerker net zo waar kan zijn. Het systeem zit nu eenmaal zo in elkaar.

Gedragspatronen.

In het geval van mijn voorbeeld waren beiden zo overtuigd van de eigen zienswijze dat er geen goede basis was voor het aanpassen van beider gedragspatronen. Beiden wisten dat je het gedrag van de ander slechts kan beïnvloeden door zelf ander gedrag te laten zien. De leidinggevende vroeg de medewerker zijn gedrag te veranderen omdat er volgens hem een noodzaak voor was. De leidinggevende veranderde niet zijn eigen gedragspatroon ten opzichte van de medewerker. De omgeving had in dit geval ook invloed met bepaalde gedragspatronen , waar volgens de medewerker aandacht aan geschonken zou kunnen worden. De leidinggevend bleef in dit geval zeggen dat de omgeving slechts beïnvloed kon worden door een ander gedragspatroon van de medewerker.

Mijn eigen ervaring.

Zelf heb ik ook enige tijd in de rol van leidinggevende gezeten en ik moet tot mijn schaamte bekennen dat het mij ook wel eens is overkomen dat ik dergelijke gesprekken had met medewerkers. Aan de andere kant ben ik ook medewerker geweest en heb ik, de dingen die mijn leidinggevende van mij vond, zelfs wel eens terug moeten lezen in het rapport van een assessment dat op verzoek van de leidinggevende werd afgenomen. Ik heb meerder malen in mijn carrière zo’n assessment moeten doen maar dit was de enige waar de tekortkomingen die ik volgens mijn leidinggevende had in terug kwamen en dan ook nog sterk uitvergroot. Het grappige was dat mijn leidinggevende een voorbereidend gesprek heeft gehad met het bureau dat dit afnam en ik als medewerker niet.

Waarom dit pleidooi.

Als ik nu leidinggevende was zou ik het echt anders doen. Waarschijnlijk omdat ik als coach andere dingen geleerd heb over systemen en menselijke gedragspatronen, overtuigingen communicatie. Of misschien komt het gewoon omdat ik bijna 50 ben en wijsheid met de jaren komt. De medewerker uit mijn verhaal is helaas vertrokken. Helaas omdat deze mijnheer ontzettend veel kennis, kwaliteiten en autonomie bezit. Echter was de organisatie ( nog) niet toe aan een cultuurverandering. En tegen alle leidinggevenden, ouders en leerkrachten zou ik willen zeggen. Realiseer je welke positie je hebt, gebruik deze positie om verandering teweeg te brengen. Maar doe dit door je eigen gedragspatronen aan te passen voordat je dit van anderen vraagt. Want voor iedereen geldt. Als je het gedrag van de ander wilt beïnvloeden begint dat bij jezelf.

Kom in beweging!

Bianca van People 2 Move

Met mij haal je een enthousiast, prikkelend en uitdagend mens in huis. Op respectvolle wijze, en met humor, hanteer ik een confronterende stijl die uitnodigt tot bewustwording en verandering.

Ik hoop de wereld nog meer kleur te geven door jou te helpen jezelf te zijn: authentiek, vol zin en vrij.

Samen met mijn team help ik jouw talent en leiderschap te ontwikkelen.

Quotes van anderen

"Bianca inspireert en motiveert. Ze steunt als het nodig is, maar daagt uit wanneer het kan." J.B.

Bianca is een coach met zeer veel aandacht voor de menselijke maat en voor wat bij je persoonlijkheid past." E.B.

"Bianca is met haar passie, gedrevenheid, flair, nuchterheid en humor de ideale coach om Regie te nemen en te houden op je carrière of je leven." D.K

Share This