06-51813571 bianca@people2move.nl

Laat je inspireren

In de jaren die ik nu werk als coach binnen organisaties ben ik nog nooit medewerkers tegen gekomen zonder goede intentie. Als je al überhaupt iemands intentie kunt kwalificeren als goed of fout. Want wanneer iemands intentie niet overeenkomst met de jouwe denken we al snel dat die ander zijn intentie niet goed is. Maar voor die ander geldt waarschijnlijk hetzelfde. Jouw intentie is anders dan de zijne of hare. Maar laten we zeggen dat ik vooral medewerkers tegenkom die de intentie hebben het beste resultaat te bereiken.

Wat is het beste resultaat?

Ja, daar kunnen de meningen natuurlijk over verschillen. Dat kan voor iedereen anders zijn. Daar wordt soms met de beste intenties hele dagen over gepraat. En in onze zoektocht naar het beste resultaat hebben we best vaak de neiging om gelijk te willen hebben of krijgen.

Het resultaat daar van is dat we i.p.v. een dialoog, over de kenmerken van het beste resultaat, een discussie voeren over wie er gelijk heeft. Een discussie waarin we lijken te vergeten dat er vanuit ieders perspectief iets anders te zien is. Om het beste resultaat te definiëren is het handig om zoveel mogelijk perspectieven met elkaar te delen. De moeite te nemen om vanuit elkaars perspectief te kijken en daarmee je eigen perspectief te verbreden. 

Het verschil.

Het verschil tussen de intentie en het resultaat is in dit geval vrij duidelijk. De intentie is om tot het beste resultaat te komen. Het resultaat is een discussie over wie er gelijk heeft. Ergens is onderweg een verkeerde afslag genomen. Althans, een afslag die niet leidde tot het gewenste resultaat. Onbewust, dat wel. Het was waarschijnlijk niet de intentie van een ieder om die afslag te nemen.  Waar de intentie nog gelijk en een gezamenlijk doel was, is het resultaat dat meningen mijlenver uit elkaar lijkt te liggen.

Hoe komt dat nu?

Toen ik zelf nog medewerker in de organisatie was gebeurde dit ook regelmatig. En ja, dan bevond ik me ook midden in een discussie waar ik heftig kon strijden voor de oplossing vanuit mijn eigen perspectief. Nu ik coach ben en me ontwikkeld heb op het gebied van zelfmanagement kan ik daar met een glimlach op terug kijken.  Onder mijn intentie om het beste resultaat te bereiken lag nog een verborgen intentie om mezelf te bewijzen. Om waarde toe te voegen en ertoe te doen.

Ik was dus helemaal niet bezig met het perspectief van waaruit anderen keken maar reageerde vooral op mijn onbewuste behoefte en intentie. Een intentie waar niets fout aan is maar die helemaal niet leidde tot het gewenste resultaat. Sterker nog, het uiteindelijke resultaat was vaak dat ik me slecht voelde over de gang van zaken en me juist niet van toegevoegde waarde voelde. En ja, nog erger. Waarvan ik de schuld vaak legde bij de intentie van de ander. Auw!

Maar wat dan wel?

Terug naar de intentie. Wees eerlijk naar jezelf. Is de intentie die je hebt wel de echte intentie? Of is er een onbewuste onderliggend verlangen dat je resultaat definieert zonder dat je dat je er erg in hebt? Wees je bewust van het feit dat de definitie van het resultaat soms anders is dan jij denkt. Als je de intentie hebt de best mogelijke zorg te leveren, hoe weet je dan wat de best mogelijke zorg is? Als je de intentie hebt zo fijn mogelijk samen te werken, hoe weet je dan wat zo fijn mogelijk is? Als je de intentie hebt om iemand het gevoel te geven dat hij serieus genomen wordt, hoe weet je dan wat de ander daarvoor nodig heeft?

En ik ben er van overtuigd dat alle intenties op elk gebied de onderliggende intentie hebben om gezien, gehoord, erkend te worden en veiligheid te vinden. Alles begint en eindigt bij jezelf.

Van intentie naar resultaat.

Wat we te doen hebben is best lastig. Een resultaat wordt namelijk ook beïnvloed door externe factoren waar we geen of weinig invloed op hebben. Wat als we die factoren niet ( willen) zien of buiten beschouwing laten bij het definiëren van een resultaat? Ik durf te stellen dat dit nogal eens gebeurt wanneer wij een resultaat definiëren voor een ander. Als bv verkoop targets of productienormen. De intentie kan nog zo gericht zijn op het behalen van dat resultaat, toch lukt dat vaak niet. Waarbij we ons kunnen afvragen of de intentie dat resultaat te behalen niet een onbewuste onderliggende intentie heeft. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik in zo’n geval de intentie zou hebben om mijn baan veilig te stellen. En welke invloed zou dat hebben op het uiteindelijke resultaat?

Wat is nu belangrijk ?

  • Je intentie duidelijk hebben.
  • je bewust zijn van je onderliggende intentie of behoefte,
  • Je verdiepen in de definitie van het gewenste resultaat,
  • Je verplaatsten in het perspectief van anderen,
  • Je eigen erkenning loskoppelen van de gekozen weg om tot het resultaat te komen.
  • Je verdiepen in de intenties en resultaten van de ander.

En geloof me, het is ontzettend ingewikkeld om tegelijk met de aandacht bij de ander te zijn en je bewust te zijn van jezelf.

Dus….

Als je weer eens de conclusie trekt dat het resultaat afwijkt van wat je voor ogen had. ( ook als je iemand anders moet beoordelen op het resultaat). Trek dan niet te snelle conclusies over het hoe en waarom het resultaat afwijkt. Reken er jezelf en de ander niet op af maar ga eens in gesprek over intenties, onderliggende onbewuste behoeftes, niet beïnvloedbare factoren, verschil in perspectief en de al dan niet duidelijke definitie van het beste resultaat. Een beetje compassie kan geen kwaad in de wereld. Tenslotte kunnen we er van uit gaan dat veruit de meeste mensen een goede intentie hebben.  

Bianca in een notendop

Met mij haal je een enthousiast,  prikkelend en uitdagend mens in huis die op respectvolle wijze en met humor, een confronterende stijl hanteert die uitnodigt tot bewustwording en verandering.

 

Wat zeggen anderen

J.N.

"Bianca inspireert en motiveert. Ze steunt als het nodig is, maar daagt uit wanneer het kan. Vanuit haar authenticiteit en originaliteit kan ze jou vanuit een ander perspectief laten kijken, waardoor nieuwe deuren geopend kunnen worden."

E.v.H.

E.B.

Bianca is een coach met zeer veel aandacht voor de menselijke maat en voor wat bij je persoonlijkheid past. Aan de andere kant speelt ze beslist geen mooi weer en geeft ze je aan wat ze bij je waarneemt. Ze durft daarbij door te graven en te schuren."

E.B.

E.J.

“Met een big smile confronteerde Bianca me soms hard met mezelf. Ik heb veel aan het traject gehad. Afsluitend hebben we teruggekeken in welke mate mijn leerdoelen waren bereikt en dat was veel verder dan ik vooraf had verwacht.”

E.J.

E.v.H.

"Bianca heb ik ervaren als een zeer prettig persoon die oprecht persoonlijke aandacht geeft waarbij ze je op een goed manier weet te raken door je te confronteren, de juiste vragen te stellen en door te doen. Het heeft mij meer inzichten gegeven,verder gebracht en sterker gemaakt omdat ik dichter bij mijzelf ben gekomen."

E.v.H.

D.K.

"Bianca is met haar passie, gedrevenheid, flair, nuchterheid en humor de ideale coach om Regie te nemen en te houden op je carrière of je leven. Echt een coach die kijkt naar waar zij de meerwaarde kan zijn voor jou. Dit zul je zelf direct ontdekken bij een eerste kennismaking met haar."

D.K.

Share This